europeana.eu
Fyndplats
Fyndplats för yxa. I den markerade åkern har upphittats enspetsnackig flintyxa. Den har spetsovalt tvärsnitt