europeana.eu
Fornlämningsliknande bildning
Flyttblock med naturliga gropar, 6x4 m (ÖSÖ-VNV) och 2.5 m h. Iden spruckna och repade, i 45 graders vinkel mot SSÖ sluttandesidan är ett 50-tal gropar, 3-9 cm diam och 0