europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
1) Gårdsplats, ca 50x50 m (N-S). Inga synliga husgrunder.Stenmurar