europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Gårdstomt, ca 75x75 m (Ö-V). Påhults tomt enligt 1703 års karta.Påhult omnämnt första gången 1565 (KB 586)