europeana.eu
Hög
Hög, rest av, överodlad, ca 15 m i diam och 0.3 m h. Talrika 0