europeana.eu
Hembygdsgård
Hembygdsgård samt byggnadsminne, gård med fyra längor ikorsvirkesteknik från 1800-talets första hälft. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade