europeana.eu
Fyndplats
Lösfynd. På gården har hittats en flintdolk, funnen 1954, enflintyxa, funnen 1979, samt en skafthålsyxa, fragmentarisk.Uppgift enligt Ingvar Jeppsson, Borlunda 3:6