europeana.eu
Boplats
Boplats, ca 100x45 m (ÖNÖ-VSV). I området påträffades 1 skrapa avflinta och sparsamt med flintavslag. OBS