europeana.eu
Boplats
1) Boplats, ca180x60-160 m (ÖNÖ-VSV). Inom området hittadesenstaka avslag och slagna stycken av flinta.ca 75 m SÖ om nr 1 är:2) Boplats, ca 210x70 m (NÖ-SV)