europeana.eu
Vägmärke
Milstolpe, flyttad?, uppgift om. Ungefär vid den med kryss markerade platsen har enligt ortsbefolkningen en milstolpe från 1666 stått. Antagligen är det denna stolpe som flyttats ner till gamla E6:...