europeana.eu
Boplats
1) Boplats, 230x60 m (NNÖ-SSV). Inom området tillvaratogs 1 bit keramik. Vidare iakttogs 6 flintavslag, 2 brända flintor samt enstaka övrig slagen flinta