europeana.eu
Fyndplats
1) Lösfynd, bestående av 1 avslag med slipyta (yxfragment).Ytterligare 1 flintavslag iakttogs i den omedelbara närheten. Goda besiktningsförhållanden