europeana.eu
Boplats
1) Boplats, ungefärlig utsträckning, 150x110 m (NV-SÖ). Beståendeav sparsam-måttlig förekomst av flintavslag, med och utanretuscher, större tillslagna flintstycken, flintkärnor samtenstaka förekoms...