europeana.eu
Naturföremål/-bildning med tradition
Byasten, 1.65x1 m (ÖNÖ-VSV) och 0.4 m tj, med plan ovansida