europeana.eu
Husgrund, förhistorisk/medeltida
Husgrund, påträffad osh undersökt 1973 vid plöjning. Husgrunden var 35x8 m (V-Ö). Ca 30 m NV om den undersökta husgrunden inns: 2) Husgrund