europeana.eu
Hägnadssystem
1) Stensträng, 235 m l (huvudsakligen NNV-SSÖ) 1-2 m br, intill 0,3 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,3-1,2 m st stenar. 2,5 m VSV om nr 1 och 8 m ÖNÖ om ägogräns är 2) Malsten, granit, 0,7x0 ,6...