europeana.eu
Hägnad
Stensträng, 150 m l (N 15cg V-S 15cg Ö), i regel bestående av e n enkel rad enskiktade stenar, 0,3-1 m l. Delvis övertorvad men ä ndå klart snlig. Ställvis tätt övervuxen med lövbuskar och lövträ d