europeana.eu
Kemisk industri
Tjärdal, 7,5 m diam och 0,6-0,8 m h. Murad av kalkhällar,0,2-0, 6 m l. Tjärdalens inre till större delen grås beväxt