europeana.eu
Husgrund, förhistorisk/medeltida
1) Husgrund 27x12 m (Ö 10cg N-V 10cg S) med svagt svängda långsi dor. Vallarna är 1,5-2,5 m br och 0,3-0,5 m h, av jord och stenar , 0,2-0,7 m st, ställvis i skalmursteknik. Innerytan ca 0,2 m ö...