europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Bebyggelseplats, belägen inom ett ca 50x40 m (N-S) stort område. Inga synliga lämning. Ett fåtal tegelflisor observerades i områd et