europeana.eu
Flatmarksgrav
1) Stensättning, närmast rund, 6 m i diam och 0,3 m h. Övertorva d med i ytan talrika 0,1-0,6 m st gråstenar. Delvis täckt av röjn ingssten