europeana.eu
Husgrund, förhistorisk/medeltida
1) Husgrund, 25x11 m (N-S), svagt konvexa långsidor och mjukt ru ndade hörn. Vallarna är 2-3 m br och 0,2-0,5 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,2-0,7 m st gråstenar