europeana.eu
Färdväg
1) Husgrund, medeltida?, 25x11 m (Ö 5cg N-V 5cg S). Vallarna är 1-2 m br och 0,1-0,2 m h. Övertorvade med i ytan talrika 0,1-0,5 m st grå- och kalkstenar