europeana.eu
Röse
Röse? 5-6 m i gsk och 0,8 m h. Stenarna är 0,1-0,3 m st, i ytan mest plocksten. Grop 1,5 m diam och 0,3 m dj