europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 14 m diam och 0,2-0,5 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,6 m st gråstenar. Delvis synlig kantkedja 0,1-0,2 m h, bestående av 0,2-0,6 m l gråstenar