europeana.eu
Aspelund, Lägenhetsbebyggelse
1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder varav 1 med spismursrest, 1 källare, röjdaodlingsytor, ett 10- tal odlingsrösen samt 1 väg. OBS. Fritexterna är inte kvalitetss...