europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav 1 med spismursrest, röjda odlingsytor samt ett10-tal odlingsrösen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade