europeana.eu
Grav markerad av sten/block
1) Klumpsten, ca 0,8 x 0,6 m och 0,5 m.h. 17,5 m SV om nr 1 är:2) Rest sten, ca 0,5 x 0,4 m