europeana.eu
Boplats
1) Skärvstensförekomst, inom ett område 230x20-80 m st.påträffades skärvsten, rikligast i S delen. Vid besiktning varåkern torr med växande gröda