europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 9 m diam och 0,4 m h. Delvis täckt avröjningssten. OBS