europeana.eu
Stensättning
1) Röse, 15 m diam och 1,0 m h. Stenarna är i regel 0,2-0,5 m st.Kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,5-1 m l stenar