europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
1) Bebyggelselämning sentida torp med lämningar efter minst 3 husvarav 1 med spisröse. Avfolkat 1919. OBS