europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rest av. Ursprungligen troligen rund, nuoregelbunden 7x5 m (NV-SÖ) och intill 0,4 m h. Fyllning av0,2-0,45 m s t, delvis övermossade stenar