europeana.eu
Blästbrukslämning
1) Slaggvarp, ovalt 19x17 m (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m h. Övertorvat meden öppen skada i V del, där man kan iakttaga slaggen. Den ärmörkblå till rödbrun trögt fluten porös och med en knottrig yta,m stadel...