europeana.eu
Skärvstenshög
Skärvstenshög, 6 m diam och 0,5 m h. Delvis övertorvad och överlavad med i ytan talrikt med skärvsten samt pålagd röjningssten 0,2-0,4 m st. Kantkedja av 0,2-0,4 m st stenar