europeana.eu
Skärvstenshög
1) Skärvstenshög ca 6 m i diam och 0,7 m h. Övertorvad. Fyllningav sotfärgad mylla och skärvsten