europeana.eu
Fyndsamling
1) Lösfyndssamling, bestående av sex artefakter vilka utgörs avtre skafthålsyxor, två tjocknackiga yxor i bergart, samt ettföremål av okänd art. Fynden gjorda 1940-1970 på gårdens ägor.Boplartsläge...