europeana.eu
Grytsjömåla, Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämningar, sentida torpställe. 1 husgrund efter ett boningshus, röjda odlingsytor och odlingsrösen. - - Tillägg dnr 326-2285-2008: Torplämning, 150 x 50-120 m (NÖ-SV) bestående av 1husg...