europeana.eu
Stensättning
Stensättning, nu oregelbunden närmast rund 7 m i diam och 0,5 mh. Fyllning av delvis övermossade 0,2-0,5 m st stenar.Begränsningen är delvis oklar och ytan är flerstädes ojämn ochgropig