europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 5 m diam och intill 0,3 m h. Delvisövermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Delvis övermossadfyllning av 0,2-0,5 m st stenar