europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning? närmast rund, 7 m diam och 0,2 m h. Lättövertorvad med i ytan talrika stenar (ursprungligen kalstenfyllning?) 0,2-0,4 m st. Smågropig yta och delvis ojämn ochotydlig kant