europeana.eu
Husgrund, förhistorisk/medeltida
1) Husgrund, rest av, rektangulär, nu 16x8,5 m (VNV-ÖSÖ).Vallarna är nu 1,5-2,0 m br och intill 0,4 m h, av 0,2-0,45 mst, starkt övertorvade stenar. Antydan till yttre stenskoning iN delen av V kor...