europeana.eu
Röse
Röse, 11 m i diam och 1 m h. Av 0,1- 0,5 m st stenar. NÖ ommitten är en kalkstenshäll, 1,2 x 0,7 m st och 0,25 m tj