europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, 11 m diam och 0.4 m h. Fyllning av 0