europeana.eu
Stensättning
Stensättning, oregelbunden, 7 - 9 m diam och 0.4 - 0.5 m h