europeana.eu
Kolningsanläggning
Kolningsgrop, närmast kvadratisk, 3.7 m s. (NNV-SSÖ) och 0