europeana.eu
Naturföremål/-bildning med tradition
Naturföremål med bruk/tradition, Vilsten, 2.5x2 m (NO-SV) ochintill 0.8 m h