europeana.eu
Husgrund, historisk tid
1. Fall, nu torrlagda sedan dammen för kraftverk tillkom i 1900-talets förrahälft.Vid dammbygget upptäcktes i det torrlagda fallet ett par djupa jättegrytor