europeana.eu
Sammanförda lämningar
1) Gravsten med runskrift, rödaktig granit, 1.25 m h, 0.52 m br och 0