europeana.eu
Hög
1) Röse, 20 m diam och 2.5 m h av stenar, 0.2 - 0